Умови використання сайту Prostil.com.ua

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

За цим Договором одна сторона – Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти – Покупець, з іншого боку, надалі разом іменовані – Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://www.prostil.com.ua/.

Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://www.prostil.com.ua/ і Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках https://www.prostil.com.ua/, приймають умови цього Договору про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між продавцем і покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://www.prostil.com.ua/ у відповідному розділі кнопки «Підтвердити замовлення» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним і українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне виконання Замовлення та за невиконання умов цього Договору.

1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «Підтвердити замовлення», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони вибирають і, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://www.prostil.com.ua/ і застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, складає пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-  сайті https://www.prostil.com.ua/, спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Акцепт» – прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://www.prostil.com.ua/, шляхом додавання його в віртуальну корзину і відправки Замовлення.

«Товар» – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті https://www.prostil.com.ua/ розміщено пропозицію продавця.

«Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, що відвідала Веб-сайт https://www.prostil.com.ua/ і має намір придбати той чи інший Товар.

«Продавець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, яка є власниками або розповсюджувачем Товару і за допомогою Веб-сайту https://www.prostil.com.ua/ має намір його продати.

«Замовлення» – належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті https://www.prostil.com.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів, яка адресується продавцю.

«Законодавство» – встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, що виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.prostil.com.ua/, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар і сплатити за нього гроші.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до  вимог чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:

 • виконувати умови цього Договору

 • виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;

 • передати Покупцю Товар відповідно до обраного зразка на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.prostil.com.ua/, згідно з оформленим замовленням і умовами цього Договору;

 • перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі;

 • повідомити покупця про можливу додаткову комісію при оплаті замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic шляхом інформування в даному договорі.

4.2. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3.  Продавець:

 • Суб'єкт господарювання з числа осіб, що пропонують до придбання на Веб-сайті https://www.prostil.com.ua/ Товар за єдиними погодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти. *

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов'язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;

 • ознайомитися з інформацією про товар, розміщений на Веб-сайті https://www.prostil.com.ua/;

 • при отриманні Товару у особи, яка виконала його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем має підписати особа, що здійснила його доставку Покупцеві.

5.2.  Покупець має право:

 • оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.prostil.com.ua/;

 • вимагати від продавця виконання умов цього Договору;

 • на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic.

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1.  Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.prostil.com.ua/ шляхом додавання Товарів у віртуальну корзину за допомогою натискання кнопки «Купити», або зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефона, зазначеним в розділі контактів Веб-сайту https://www.prostil.com.ua/.

 

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.prostil.com.ua/. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, поміщених в віртуальну корзину і ціни доставки, яка визначається, в залежності від способу доставки, відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватися, в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.

7.3.  Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати).

2) готівкою в офісі Продавця, за адресою, вказаною в розділі «Контакти» на сайті https://www.prostil.com.ua/.

3) післяплатою – при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни, відповідно до місця здійснення замовлення товару.

4) Кредитною картою наступного типу:

 • Visa

 • Visa Electron

 • Mastercard

 • Mastercard Electronic

5) за допомогою системи LiqPay.

6) будь-яким іншим способом – за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї карти, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем замовлень емітентами карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://www.prostil.com.ua/ у відповідному розділі кнопки «Підтвердити замовлення» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем замовлень емітентом карти Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic.

 

8.  УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати і отримання розміщений на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.prostil.com.ua/.

8.2. При доставці Товарів в інші міста України або на територію іншої країни, виконаній іншими Службами (далі Компаніями-перевізниками) Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими Компаніями-перевізниками.

8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом в товаротранспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності, згідно до специфікації цього Товару, та в належному (робочому) стані і якості.

8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеної Покупцем в заявці, або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, Товар повертається Продавцю.

Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними, розміщеними в розділі «Контакти».

 

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки, якщо триваліший термін не вказано Продавцем. Покупець має право на обмін Товару, з урахуванням положень законодавства про підстави і перелік Товарів, які не підлягають обміну (поверненню).

9.2. У разі виявлення браку або іншого істотного недоліку в товарі, передбачених ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець зобов'язаний зафіксувати його в складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем і особою, яка здійснила доставку Товару або Продавцем. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити Продавця про виявлені недоліки. Зв'язатися з Продавцем з метою врегулювання питань і вирішення спорів Покупець може за допомогою контактної інформації, зазначеної в розділі «Контакти» на сайті https://www.prostil.com.ua/.

9.3. Сторони узгодили, що в разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем Товару в належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень і в повній комплектності.

 

10.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.

10.2. У разі виникнення суперечок, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів, з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. У спорах, пов'язаних зі стягненням заборгованості з Покупця, дотримання претензійного порядку не потрібне.

10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають щодо цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі стосовно його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді, відповідно до міжнародного та українського матеріального і процесуального права.

 

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань (за винятком зобов'язань з оплати), якщо доведуть, що таке невиконання було викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем відповідної сторони, настали після укладення цього Договору та носять непередбачуваний і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і не оголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіл, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через вказані обставини.

11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору, внаслідок форс-мажорних обставин, Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

 

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправки повідомлення продавцю про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень і т.п.).

12.2. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://www.prostil.com.ua/ (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі, будуть використовуватися в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-який інший інформації про діяльність Веб-сайту https:  //www.prostil.com.ua/.

Для передбачених цим пунктом випадків  Покупцеві можуть направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

12.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміна (у міру необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

12.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову або електронну адресу.

12.5. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації.

Повна версія

Мобільна версія